Petruskerk Oisterwijk
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook meld deze pagina op Hyves

Misintentie

Misintentie

Veel mensen horen in de viering graag de namen noemen van hun overleden dierbaren. En het is goed dat we als geloofsgemeenschap ook aan hen blijven denken. Hiervoor kunt u een misintentie opgeven voor een Eucharistieviering.

Maar het is meer dan noemen en niet vergeten. Het offer van Christus dat in de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld en dat ons met God verzoent wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De priester kan in stilte voor een bepaalde intentie het Misoffer opdragen, maar het is een goede gewoonte dat de bijzondere intenties ook worden afgelezen, meestal in de vorm van een voorbede.

U kunt misintenties opgeven voor een zondagsmis maar ook voor een doordeweekse mis.

Stipendium

Voor een (mis)intentie wordt een vergoeding (stipendium) gevaagd van € 10,00. Als u wilt dat de intentie in het parochieblad of op de website wordt gepubliceerd, moet u deze op tijd opgeven. Houdt u rekening met de datum van het verschijnen van het parochieblad. Mocht u te laat zijn met het opgeven van een misintentie, dan kan deze nog wel in de viering gelezen worden.

Een missintentie opgeven doet u bij voorkeur via het parochiesecretariaat (Kerkstraat 95a) dat op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur geopend is (eventueel telefonisch: 013 5213376). Bent u verhinderd op die tijd, dan kunt u zich ook tot de pastorie wenden (Kerkstraat 95 of 013 5282160)

Bij telefonische opgave wordt u gevraagd hoe u de betaling van het stipendium wilt regelen. Deze afspraak wordt vastgelegd en in geval van toegezegde overmaking, doorgeleid naar de financiële administratie.

 Home

Nieuws

Contact
Ik wil

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Ik zoek

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Catechese
Petrusconcerten
Activiteiten
Koor
Begraafplaats
Op Trefwoord
Vieringen

St. Petruskerk
De Vloet
Doopvieringen
Intenties
Vaste vieringen
Sacrament

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart
Algemeen

Geschiedenis
Pastoraal team
Bestuur
Adressen
Documenten
Tarieven
Links
Sociale media
Disclaimer